HelpingApp
yhdistää vapaaehtoiset auttajat ja avun tarvitsijat

HelpingApp auttaa yhdistämään vapaaehtoistyöntekijät ja avuntarvitsijat tehokkaasti. Sen avulla vapaaehtoiset voivat ilmoittautua vapaisiin työtehtäviin, kertoa millaisissa tehtävissä ja milloin ovat käytettävissä.

HelpingApp sai alkunsa CGI:n yritysvastuutyöhön liittyvästä Dream Connectors -innovaatio-ohjelmasta. Siinä hyödynnetään CGI:n suurimpia voimavaroja: sitoutunutta henkilöstöämme, innovatiivista ajattelua ja IT-alan edelläkävijyyttämme.

Dream Connectors -innovaatiokilpailu järjestetään CGI:llä joka vuosi. Koko henkilöstömme voi osallistua kilpailuun lähettämällä ideansa yhteiskunnan kehittämiseen teknologian avulla. HelpingApp voitti kilpailun Pohjoismaissa ja sai siitä alkusysäyksen kohti aidosti auttavaa yhteiskunnallista ratkaisua.

Kehitysprojektia jatkettiin yhdessä HelsinkiMission ja Tampereen mielenterveysseuran kanssa. HelsinkiMissio on yli 130 vuoden ikäisenä yksi maamme vanhimmista sosiaalialan järjestöistä. Tänä päivänä tähtäimessä on yksinäisyyden vähentäminen. Kyseessä on yksi kehittyneiden länsimaiden suurimmista sosiaalisista ongelmista.

Yhteiskunnallinen ratkaisu

Yksinäisyyttä torjuvan HelsinkiMission sosiaalityölle on olemassa hälyttävän suuri tarve. Yksinäisyys on taloudellista köyhyyttä katalampi, koska se kohdistuu kaikkiin ikä- ja sosiaaliryhmiin. Yksinäisyys kuitenkin piileskelee yhteiskunnan kalliiden ongelmien takana – esimerkiksi lastensuojelun, masennuksen, työkyvyttömyyden tai vanhusten itsemurhien.

Suomalaiset pelkäävät vanhuutta. Tutkimuksen mukaan 80 % väestöstä on huolissaan siitä, mitä vanhuus tuo tullessaan. Lähes 60 % pelkää jäävänsä vanhana yksin. Yhteiskunnan viralliset turvaverkot ovat tämän vitsauksen edessä toimintakyvyttömiä. Ei ole virastoa, jonka luukulta kansalainen voisi hakea apua yksinäisyyteensä. Ainoa tepsivä lääke yksinäisyyteen on toinen ihminen.

Moni vanhus saattaa viikon aikana tavata vain kotihoidon sairaanhoitajan tai ruuan toimittajan. Pelastus yksinäisyyteen löytyy vapaaehtoistyöstä ja siksi tarvitsemme kansalaistoimintaa yhä enemmän ja enemmän.

HelpingApp yhdistää vapaaehtoistyöntekijät ja avuntarvitsijat tehokkaasti. Vapaaehtoistyön koordinaattorin tarvitsee vain kirjata tarvittavat tiedot tehtävistä ja painaa nappia. Vapaaehtoistyöntekjiät saavat viestin avuntarpeesta sovellukseen välittömästi ja he voivat ilmoittautua avoimiin tehtäviin helposti.

– On ollut positiivista huomata, kuinka paljon opiskelijoita hakeutuu HelsinkiMission vapaaehtoistyöntekijöiksi. Meiltä löytyy hienoja tarinoita siitä, kuinka nuori vapaaehtoinen ja yksinäinen vanhus ovat käyneet yhdessä teatterissa ja viettäneet tyttöjen iltoja kynsiä lakaten, HelsinkiMission toiminnanjohtaja Olli Valtonen myhäilee.

Ensimmäisessä vaiheessa HelpingApp-sovelluksen suora käyttöönottovalmius on toteutettu HelsinkiMission kehittämään Clara-järjestelmään, jota hyödyntää useat vapaaehtoistyötä koordinoivat organisaatiot. Olli Valtonen on tyytyväinen saadusta lahjasta, joka helpottaa ja nopeuttaa vapaaehtoistyön koordinointia.

Toteutus

HelpingApp kehitystyössä painotettiin erityisesti käyttökokemuksen helppoutta. Sovelluksen suunnittelussa ja toteutuksessa osallistettiin aivan alusta lähtien käyttäjiä ja palvelun tuottajia, jotta voitiin ymmärtää käyttäjien tarpeet ja eri käyttötilanteet.
HelpingApp

Vapaaehtoistoiminnan datan hyödyntäminen

HelsinkiMission käyttämällä Clara-toiminnanohjausjärjestelmällä oli valmiudet vapaaehtoistehtävien hallintaan sekä koordinaattoreiden ja vapaaehtoisten väliseen, reaaliaikaiseen viestintään, joten järjestelmä soveltui mainiosti HelpingApp-sovelluksen integroimiseen.

HelpingApp

Avun tarvitsijoiden ja vapaaehtoisten yhdistäminen

Toteutuksessa huomioitiin niin avun tarvitsijoiden tarpeet kuin vapaaehtoisten rajoitteet. Kiireelliset tehtävät korostetaan kaikille vapaaehtoisille taatakseen, että avun tarvitsijalle saadaan apua ajoissa. Vapaaehtoinen voi löytää itselleen sopivia tehtäviä mm. oman sijainnin tai kiinnostuksien mukaan.

HelpingApp

Koordinaattoreiden työn helpottaminen

Yleiseksi haasteeksi koettiin vapaaehtoisten löytäminen avoimiin tehtäviin. Tämä vaati koordinaattoreilta puhelinsoittoja, tekstareiden lähettäminen ja sähköpostien välittäminen. Sovelluksen avulla koordinaattoreiden työ helpottuu, kun vapaaehtoiset ilmoittautuvat itsenäisesti tehtäviin. Vapaaehtoiset saavat pääsyn kaikkiin tehtävän suorittamiseen vaativiin tietoihin pelkällä koordinaattorin hyväksynnällä. Tarvittaessa vapaaehtoinen voi pyytää lisätietoja koordinaattorilta chat-toiminnallisuuden avulla, jolloin kaikki viestit kulkevat yhden kanavan yli.

HelpingApp

Vapaaehtoisten verkostoitumisen mahdollistaminen

HelpingApp-sovelluksella haluttiin tuoda avun tarvitsijat ja vapaaehtoiset yhteen, mutta sen lisäksi myös tukea vapaaehtoisten välistä verkostoitumista. Sisäänrakennetun, modernin käyttökokemuksen tarjoavan chat-toiminnallisuuden avulla vapaaehtoiset voivat löytää toisensa ja jakaa positiivisia kokemuksia keskenään. Vapaaehtoiset saavat push-notifikaatioita uusista viesteistä ja keskusteluhistoriaa on helppo seurata.

“CGI on tehnyt suuren palveluksen suomalaisille kansalaisjärjestöille. Tällaiselle ratkaisulle on käyttöä monissa vapaaehtoistoimintaan perustuvissa organisaatioissa, jotka hyötyvät nopeasta tiedonkulusta.”

- Olli Valtonen, HelsinkiMissio

Tulokset ja vaikutukset

HelpingApp auttaa yhdistämään vapaaehtoiset auttajat ja avuntarvitsijat. Se säästää aikaa vapaaehtoistyön koordinoinnista, jolloin aitoon auttamiseen ja ihmisten välisiin kohtaamisiin jää enemmän aikaa.

Palvelupolku ennen

Helsingin Lauttasaaressa yksin asuvalle eläkeläiselle on saapunut postipaketti, jonka noutaminen ei onnistu yksin. Reuman takia tavaroiden kantaminen on vaivalloista ja postiinkin on jonkin verran matkaa. Vanhus soittaa HelsinkiMissioon ja pyytää apua. Ennen yksi vapaaehtoistyön koordinaattoreista olisi aloittanut työlään puhelin- ja tekstiviestirumban sopivan vapaaehtoisen löytämiseksi. Auttajan löytäminen on saattanut kestää tunteja tai jopa päiviä.

Palvelupolku nyt

Tänä päivänä tilanne on toinen. Apu ja tehokkuus löytyvät digitalisaatiosta. Nyt viesti koulutetuille vapaaehtoistyöntekijöille välitetään HelpingApp-mobiilisovellukseen, jonka CGI kehitti lahjaksi suomalaisille kansalaisjärjestöille. Koordinaattorin tarvitsee vain kirjata tarvittavat tiedot ja painaa nappia. Avuntarve tavoittaa vapaaehtoiset välittömästi ja paikka saadaan täytettyä nopeasti.

Tiimi

Asiakas: HelsinkiMissio

Olli Valtonen

Suunnittelu & tuotanto: CGI

Anton Holmberg, Timo Kuisma, Lauri Bauer, Jaakko Jokinen, Taneli Lahtela, Laura Lönnqvist, Olli Paananen, Tero Laitila

HelpingApp-mobiilisovellus on saatavilla iOS ja Android-laitteille.